• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om søker og berørt vei

Skjemautfylling

Søknad om støtte til brøyting av private veier i tidligere Rygge kommune

Informasjon om søker og berørt vei

Kommunestyret besluttet 02.11.2021 å bevilge 250 000 kroner til brøyting av private veier som tidligere ble brøytet av Rygge kommune.
Kommunen hadde selv ikke kapasitet til å gjennomføre selve brøytingen. Det ble derfor besluttet at bevilgningen på 250 000 kroner skal foredeles forholdsmessig til berørte veilag og enebrukere av privat vei etter mottatt søknad til kommunen.

Veilag eller enebruker av berørt vei kan søke kommunen om å få støtte til sine merkostnader for brøyting av denne veien for perioden 1.9.2021 til og med 31.12.2021.

For å søke fyller du ut dette søknadsskjemaet og legger ved nødvendig dokumentasjon innen søknadsfristen som er 15.06.2022.

Om utfyller
/
Om den private veien
meter

Trykk på knappen under for å markere veistrekningen(-e) dere søker støtte til.
Zoom deg inn i kartet og marker veistrekningen(-e) med linjeverktøyet oppe til høyre i kartet.
NB! Husk å trykke LAGRE oppe i høyre hjørne i kartmodulen for å ta med kartutsnittet til skjemaet.

Veistrekningen være markert i kartutsnittet før vi kan behandle søknaden.

Kostnader det søkes om støtte til:

Veilag eller enebruker av berørt privat vei kan søke om å få støtte til sine  dokumenterte merkostnader for brøyting i perioden 01.10.2021 til og med 31.12.2021.
Kommunen vil fordele bevilgningen på 250 000 kr til berørte veilag og enebrukere av privat vei som har søkt om støtte innen fristen. Støtten vil fordeles forholdsmessig mellom søkerne, etter antall meter vei kommunen tidligere brøytet for veilaget eller enebruker, men det gis ikke støtte utover dokumenterte merkostnader.

kr

Legg ved bilder av kvitteringer på kostnadene på neste side.

Hjelp
Lukk
1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader