• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om fritak fra eiendomsskatt i 2024

Generell informasjon

Søknad om fritak for eiendomsskatt i 2024 i Moss kommune.

Eiendomsskatteloven åpner opp for at eiendomsskatt i visse tilfeller kan frafalles dersom innkreving virker særs urimelig. Dette er et strengt vilkår og er ment å hjelpe personer med dårlig råd over tid.

I utgangspunktet kan fritak gis etter en konkret vurdering av søkers økonomi. Moss kommune har vedtatt retningslinjer med enkelte vilkår for å få fritak.

 • For 2024 kan husstander med en samlet bruttoinntekt på 355 860 kroner søke fritak fra eiendomsskatt (Folketrygdens grunnbeløp x 3). Som inntekt regnes lønn, pensjoner, renteinntekter, aksjegevinster mm.
 • Bor det flere enn søker i boligen regnes disse som en del av husstanden og deres brutto inntekt legges sammen med søkers brutto inntekt. Dette gjelder også hjemmeboende barn over 18 år.
 • Leieboeres husleie regnes som inntekt for søker.
 • Dersom husstandens samlede bankinnskudd overstiger 118 620 kroner gis det ikke fritak fra eiendomsskatt. Dette gjelder kun for personer over 18 år med inntekt.
 • Søker må selv bo i boligen.
 • Det gis ikke fritak fra eiendomsskatt på fritidsboliger og sekundærboliger.
 • Beboere i borettslag kan søke direkte uten å gå veien om borettslagets styre.

En søknad som i utgangspunktet fyller vilkårene, vil kunne bli avslått dersom søkers økonomi er svekket for en tidsbegrenset periode, som for eksempel ved studier eller etterutdanning.


Dokumentasjon

Ved innlevering av søknad skal kopi av følgende dokumenter vedlegges:

 • Utskrift av Grunnlag for skatt for 2022 for husstandsmedlemmer over 18 år.
 • Husleiekontrakt dersom søker leier ut deler av bolig eller annet.

Annet

Fritaket gjelder kun for kalenderåret 2024. Alle må søke på nytt hvert år, også de som tidligere har fått innvilget fritak. Dersom man ønsker å søke fritak for hele 2024 og søknaden behandlet før nyttår, må den være levert senest 24.oktober 2023. Søknader levert senere blir behandlet fortløpende, men fritak innvilges fra og med neste påfølgende termin for eiendomsskatt.

Søknadene er unntatt offentlighet og blir behandlet konfidensielt.

For ytterligere informasjon kan Moss kommune kontaktes på telefon 404 10 830

Hjelp
Lukk
1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader