• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse

Opplysninger om eiendommen

I henhold til forurensningsloven skal søknad om utslippstillatelse være innvilget før nye utslipp etableres eller eksisterende utslipp utvides.
Kommunen kan gi tillatelse til nye eller utvidede utslipp med hjemmel i forurensningsforskriftens kap. 12. Se også "Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Moss kommune".
Dersom bolig kan knyttes til offentlig avløpsnett blir det ikke gitt utslippstillatelse.

Om utfyller
/
/
Om eiendommen
/
/
//

Tiltak som utløser krav om utslippstillatelse

Det må være innvilget utslippstillatelse for tiltak som medfører at et nytt utslipp fra bygning etableres eller at nåværende utslippsmengde økes.
Dette kan for eksempel gjelde følgende situasjoner:

  • Oppføring av hytte med innlagt vann
  • Innlegging av vann i hus/hytte
  • Installasjon av WC i hus/hytte
  • Installasjon av WC i hus/hytte som allerede har vann til kjøkken/vask
  • Bruksendring til hus/hytte

Alle eiendommer er gitt gårds- og bruksnummer (Gnr/Bnr) og enkelte eiendommer vil også inneholde festede tomter som i tillegg er gitt et festenummer (Fnr).

Tiltak det søkes om

Help
Close
1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Please wait...

Loader