• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Generell informasjon

Skjemautfylling

Forhåndsuttalelser vann og avløp - søknad

Generell informasjon

Om utfylling av skjemaet

Byggearbeider kan påvirke vann og avløpsanlegg på ulike måter. Du må skaffe forhåndsuttalelse hos VVA-avdelingen i Moss kommune før du søker om disse tillatelsene hos bygningsmyndigheten:

 • Søknad om igangsettingstillatelse
 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
 • Søknad om tillatelse til tiltak (rammesøknad og ett-trinns søknad)
 • Mindre byggeprosjekter på boligeiendom, som innebærer rivearbeider, bygging eller bruksendring.

VVA-avdelingen gir forhåndsuttalelse/godkjenner tilknytning på visse vilkår.

Du må også søke om tillatelse til tiltak hos bygningsmyndigheten når det er eksisterende bygninger som skal knytte seg til offentlig nett.

For mindre tiltak kan det være aktuelt å søke om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett allerede på tidspunktet for forhåndstillatelse. For større prosjekter kan dette gjøres senere.

Er det behov for fettutskiller / oljeavskiller / påslippstillatelse / utslippstillatelse?
For at bortledning av avløp skal være sikret etter forurensningsloven, må dette være søkt om og godkjent.

Lover, forskrifter, retningslinjer og vedtekter.

 • Sanitærreglement
 • VA-norm
 • Plan- og bygningsloven
 • Overvannsveileder for kommunene i vannområdene i Morsa og Glomma Sør

Behandlingstid:

3 uker som hovedregel
4 uker for mer komplekse saker


Søknadsvedlegg:

Ha vedleggene som er aktuelle for din søknad om forhåndsuttalelse klare før du begynner utfyllingen av skjemaet.

 • Situasjonskart med kommunale og private VA-ledninger/tiltak inntegnet - måsatt med tiltakets avstand til kommunale ledninger
 • Dokumentasjon som viser at hovedledning har tilstrekkelig kapasitet for å koble seg på.
 • Antatt vannforbruk og resttrykk
 • Antatt mengde spillvann
 • Beregning av overvann ved dispensasjonssøknad
 • Kart/tegning overvannshåndtering.
 • Tinglyst avtale for stikkledninger over annen manns grunn
 • TInglyst avtale for felles privat stikkledningsanlegg
Hjelp
Lukk
1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader