• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skoleskyss - farlig skolevei - søknad

Informasjon om rett til skoleskyss

Dette skjemaet gjelder dersom dere søker om skoleskyss på grunn av farlig skolevei.

Informasjon om rett til skoleskyss

Elever med lang skolevei har rett til gratis skyss etter opplæringslova § 7-1. Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti. Skyssgrensene er:

  • to kilometer (elever på 1. trinn)
  • fire kilometer (elever på 2. – 10. trinn)

Har du rett til skoleskyss pga. lang skolevei, får du dette automatisk og behøver ikke å søke.

Elever som bor nærmere skolen enn avstandene over, har rett til skoleskyss:

  • dersom skoleveien er spesielt farlig eller vanskelig
  • ved nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade eller sykdom

Skoleveien skal måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste vei. Hvis det er flere inngangsdører eleven kan bruke på skolen, skal det måles til døren lengst unna, uavhengig av om eleven faktisk bruker denne døren.
Korteste vei gjelder både offentlig og privat vei. Skiftende forhold ved ulike årstider kan også ha betydning for hva som regnes som elevens skolevei. For eksempel om det er mulig å komme seg frem på en sti.
Eleven har ikke nødvendigvis rett på skyss fra hjemmet, og må regne med å gå til en bussholdeplass eller et møtested for skyss.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss til og fra skolen. Det er fylkeskommunens målinger og måleinstrumenter som gjelder.

Hjelp
Lukk
1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader