• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Retningslinjer

Skjemautfylling

Tilskudd til kultur- og idrettsaktivitet - søknad

Retningslinjer

Retningslinjer vedtatt av Utvalg for kultur, aktivitet og inkludering 10.03.2022

Søknadsfrist 1.mai hvert år

1. Innledende bestemmelser

 1. Moss kommune kan gi økonomisk støtte til frivillige lag, organisasjoner og foreninger som driver med kultur- og idrettsaktiviteter primært for barn og unge i kommunen.
 2. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp om driften av de frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene som retter seg mot barn og ungdom i kommunen.
 3. Unntatt fra denne tilskuddsordningen er :
  - Organisasjoner som ivaretar medlemmenes økonomiske-, yrkes- eller helsemessige interesser
  - Kommersielle aktører, tiltak eller selskap
  - Organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedformål
  - Registrerte og uregistrerte menigheter/trossamfunn/livssynssamfunn og/eller underavdelinger av disse.
  - Sosiale foreninger
  - Velforeninger
  - Politiske partier
  - Skolelag/FAU
 4. Tilskuddsordningen kan søkes av organisasjoner og foreninger i Moss som har vedtektsfestet at de skal drive kultur-/idrettsaktiviteter for barn og unge mellom 6 og 19 år.
 5. Foreningen skal være åpen for alle - uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og politisk ståsted.
 6. Tilskudd gis kun til foreninger med betalende medlemmer og til foreninger som har hovedaktiviteten i Moss kommune.
 7. Det forutsettes at søknadene som sendes inn skal være formelt i orden og inneholde den dokumentasjon som kreves iht. vedtatte retningslinjer.
  Ufullstendige søknader og søknader som ikke fremmes innen fastsatt søknadsfrist imøtekommes ikke.
 8. Søknader om tilskudd skal sendes gjennom organisasjonens hovedstyre.
  Følgende dokumentasjon skal sendes inn sammen med søknaden:
  - Foreningens organisasjonsnummer og vedtekter
  - Styrets sammensetning
  - Vedtatt årsberetning med godkjent regnskap
  - Medlemsliste med navn og fødselsår

2. Om tilskuddsordningene
Det kan søkes om driftstilskudd, aktivitetstilskudd og/eller særskilt tilskudd for å fremme inkludering og deltakelse.

Nyetablerte foreninger kan søke etableringstilskudd i en oppstartsfase.

Hjelp
Lukk
1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader