• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Fritak fra plikt til norsk og samfunnskunnskap for personer med oppholdstillatelse før 01.01.2016

Informasjon

Dette skjemaet gjelder søknad om fritak fra plikt til norsk og samfunnskunnskap pga tilstrekkelige kunnskaper i norsk.

Gjelder for søkere med første oppholdstillatelse FØR 01.01.2016

Se introduksjonsloven § 17 fjerde ledd.

Regler for fritak fra plikt til norsk og samfunnskunnskap

Reglene for hvem som har plikt til norsk og samfunnskunnskap, og reglene for fritak fra denne plikten, er fastsatt i introduksjonsloven.
Noen har plikt til å ta 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap.
Noen har plikt til å ta 550 timer norsk og 50 timer samfunskunnskap.
Noen har også plikt til å ta prøver i norsk og i samfunnskunnskap.
Den som vil søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap, må dokumentere at plikten er gjennomført.


Gyldig dokumentasjon på gjennomført plikt er:

  • Enten timebekreftelse på minst det antall timer som kreves, og prøvebevis/prøveresultater for dem som har plikt til å ta prøver.
  • Eller et vedtak om fritak fra plikten. Et fritak er likeverdig med dokumentasjon på det antall timer som kreves, og en eventuell obligatorisk avsluttende prøve.

Et fritak fra plikten (til både opplæring og prøver) kan man få ved å dokumentere tilstrekkelige kunnskaper ut fra reglene.

Vedtaksdatoen på den første oppholdstillatelsen som gir mulighet for senere permanent opphold, avgjør hva som er tilstrekkelig for å få fritak fra norsk og fritak fra samfunnskunnskap.

Det er også mulig å gjennomføre plikten til opplæring enten i norsk, eller i samfunnskunnskap, og søke fritak fra den delen man ikke har gjennomført plikten i.

Hjelp
Lukk
1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader