• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Fritak fra plikt til norskopplæring for personer med oppholdstillatelse etter 01.01.2016

Informasjon

Dette skjemaet gjelder bare fritak fra plikt til norsk pga tilstrekkelige kunnskaper i norsk (eller samisk).
Fritak fra samfunnskunnskap må søkes på eget skjema.

Gjelder for søkere med første oppholdstillatelse fra og med 01.01.2016

Se introduksjonsloven § 17 fjerde ledd og forskrift 2005-04-20-341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, justert 19.02.2016

Regler for fritak fra plikt til norsk og samfunnskunnskap

Reglene for hvem som har plikt til norsk og samfunnskunnskap, og reglene for fritak fra denne plikten, er fastsatt i introduksjonsloven.

Den som vil søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap, må levere gyldig dokumentasjon på at plikten er gjennomført.


Gyldig dokumentasjon er:

  • Bekreftelse på minst det antall timer som kreves, og prøvebevis/prøveresultater for dem som har plikt til å ta prøver.
  • Eller vedtak om fritak fra plikten.

Et fritak fra plikten (til både opplæring og prøver) kan man få ved å dokumentere tilstrekkelige kunnskaper ut fra reglene.

Hjelp
Lukk
1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader